Medisch Centrum Pontanus

Pontanuslaan 2
3843 CR Harderwijk

Een afspraak maken

Van 8.00 tot 17.00 uur 
0341-56 77 77

Opleiden bij M.C.Pontanus

Opleiden bij M.C.Pontanus

Binnen Medisch Centrum Pontanus worden toekomstige huisartsen opgeleid.
Een huisarts in opleiding is een afgestudeerde en volledig bevoegd arts, hij/zij moet echter nog een specialisatie tot huisarts volgen. Het eerste en derde jaar van de opleiding werkt de huisarts in opleiding volledig in een huisartsenpraktijk om zo goed getraind te worden in de specifieke vaardigheden van het huisartsenvak.

Op dit moment zijn dr. de Wolf en dr. Mulder huisartsopleider.
Huisartsen in opleiding doen zelfstandig spreekuur en visites, maar staan onder supervisie van de huisartsopleider.
De meeste patiënten die zij zien, worden dagelijks besproken met uw eigen huisarts, zeker in het eerste deel van de opleiding.
Het kan zijn dat de doktersassistente u vraagt om een afspraak bij de huisarts in opleiding te maken. Als u om welke reden dan ook, liever een afspraak heeft bij uw huisarts, kunt u dit uiteraard aangeven.

Om het leerproces te begeleiden is het mogelijk dat er een video-camera aanstaat tijdens het spreekuur van de huisarts in opleiding. Als de huisarts in opleiding dan een consult wil bespreken met de huisartsopleider, dan is het mogelijk dit spreekuur terug te zien. Ook worden er consulten bekeken om de gespreksvaardigheid van de arts in opleiding te beoordelen. Er wordt overigens altijd aan u toestemming gevraagd voor het maken van opnames.
Om huisartsen goed op te leiden stellen wij het zeer op prijs als u ons de mogelijkheid geeft deze techniek te gebruiken om feedback te kunnen geven aan onze huisarts in opleiding. Wij danken u voor uw medewerking.

Een afspraak maken

Telefoonnummer Praktijk

Vanaf 8.00 tot 17.00 uur

0341-56 77 77

Lees Meer

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u met

0341-56 77 71

Lees Meer

Herhaalrecept

Online bestellen

Bestel nu

Lees Meer

Thuisarts.nl

Voor al uw medische vragen

Kijk op Thuisarts

Lees Meer