Medisch Centrum Pontanus

Pontanuslaan 2
3843 CR Harderwijk

Een afspraak maken

Van 8.00 tot 17.00 uur 
0341-56 77 77

Huisregels

HUISREGELS MC PONTANUS

U bent van harte welkom in onze praktijk. Wij vinden het belangrijk dat iedereen met respect wordt behandeld, zodat wij de mogelijkheid hebben om goede zorg te kunnen leveren. Hiervoor hebben we ter verduidelijking enkele huisregels gemaakt.

 • Binnen het centrum wordt iedereen met respect behandeld conform de wettelijke regels.
 • Beledigingen en grof taalgebruik worden als intimiderend gedrag aangemerkt, waarvan ook als zodanig melding gemaakt zal worden bij uw huisarts.
 • Wij tolereren geen agressie, in welke vorm dan ook.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk, religie of kleding.
 • Onze medewerkers zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De praktijkhouders en de medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.
 • Zonder toestemming wordt er niet gefotografeerd of gefilmd
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de praktijk
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht

 

INFORMATIEVERSTREKKING OUDERS/VOOGD/FAMILIE

Hieronder volgt schematisch wat wel en niet is toegestaan

 

 

vertegenwoordiger mag informatie ontvangen

 

 

 

uitzondering

tot 12 jaar

ja

arts kán anders besluiten

12-16 jaar

nee, tenzij toestemming kind en/of  informatie noodzakelijk is voor het geven van de

in het belang van het kind

 

toestemming van de ouders voor een behandeling  

 

16 en 17 jaar

nee, tenzij expliciet toestemming van het kind

veronderstelde toestemming?

18 jaar en ouder

nee, tenzij expliciet toestemming van de patiënt

igv urgentie: ouder of partner

0-18jr en wilsonbekwaam

ja

inschatting arts: veiligheid

>18jr en wilsonbekwaam

ja, één wettelijk vertegenwoordiger

 

bij scheiding ouders

samen ouderlijkgezag t/m 17 jaar, afspraken maken wie vertegenwoordigt.

 Bij behandeling beide ouders toestemming nodig

Een afspraak maken

Telefoonnummer Praktijk

Vanaf 8.00 tot 17.00 uur

0341-56 77 77

Lees Meer

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u met

0341-56 77 71

Lees Meer

Herhaalrecept

Online bestellen

Bestel nu

Lees Meer

Thuisarts.nl

Voor al uw medische vragen

Kijk op Thuisarts

Lees Meer