Medisch Centrum Pontanus

Pontanuslaan 2
3843 CR Harderwijk

Een afspraak maken

Van 8.00 tot 17.00 uur 
0341-56 77 77

NHG Accreditatie

NHG Accreditatie

Sinds 2012 is Medisch Centrum Pontanus een NHG geaccrediteerde praktijk.

Wat is NHG Praktijkaccreditatie?

NHG praktijkaccreditatie is een kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continue en meetbaar werken aan hun kwaliteit. Concreet betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten.
Toekenning van het keurmerk betekent dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de huisartsenpraktijk verantwoorde zorg levert.

Wie heeft dit keurmerk ontwikkeld?

Het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG) heeft het keurmerk ontwikkeld in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse patiënten en Consumenten Federatie (NPCF), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). NHG praktijkaccreditatie heeft dan ook een brede erkenning binnen de gezondheidszorg.
De NHG Praktijkaccreditatie (NPA) toetst jaarlijks of een huisartsenpraktijk nog steeds voldoet aan de minimale eisen en verbetering doorvoert.

Is de NHG-accreditatie verplicht?

Nee, daar hebben onze huisartsen zelf voor gekozen. In Nederland is zo’n 30% van de huisartsen NHG-geaccrediteerd. Een accreditatie brengt behoorlijk wat werk met zich mee. Voordat de auditor komt, leveren we allerlei informatie aan, zoals beleidsplannen, het jaarverslag en de uitkomsten van ons patiëntenonderzoek. Verder moeten we aantonen dat we de praktijk efficiënt hebben georganiseerd en zorgen dat al onze apparatuur is geijkt en gekalibreerd. Alle aspecten van de praktijk, van personeel tot patiënt, worden onder de loep genomen.

Wat heeft de patiënt er aan?

Het NHG-kwaliteitskeurmerk garandeert onze patiënten dat we voldoen aan de eisen van het NHG. Dat betekent dat we kwalitatief goede zorg leveren en onze praktijk goed op orde hebben.

Een afspraak maken

Telefoonnummer Praktijk

Vanaf 8.00 tot 17.00 uur

0341-56 77 77

Lees Meer

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u met

0341-56 77 71

Lees Meer

Herhaalrecept

Online bestellen

Bestel nu

Lees Meer

Thuisarts.nl

Voor al uw medische vragen

Kijk op Thuisarts

Lees Meer